Pandemokrati?

Tack för att du vill veta vad som händer!

Vi går samman för att värna om våra demokratiska ideal. Över hela världen begås storskaliga brott mot mänskliga rättigheter. Många tar enorm skada på grund av dessa oproportioneliga åtgärder. Extrem fattigdom har nästan ökat till de dubbla bara under 2020. Företag går i konkurs och folk blir av med sina jobb. Människor som protesterar mot åtgärderna blir trakasserade av polis. Information som belyser detta blir censurerad på Internet och massmedia ger inte utrymme för debatt. Om detta fortgår så kan vi inte veta vart det slutar.

Delta i vår kampanj och dela ut detta upskattade och kraftfulla flygblad. Du kan hämta flygblad hos oss i Göteborg och Malmö, eller beställa hem genom att kontakta oss.

Tillsammans bygger vi ett internationellt decentraliserat och oberoende nätverk för frihet.

Skriv upp dig på epostlistan nedan och delta i detta viktiga arbete på fler sätt! Vi har regelbundna möten och organiserar lokala grupper över hela landet och även i andra länder.

Du behövs nu!

Studera mer information på Svenska på:

Folketsradio.se, Vaken.se, Newsvoice.se.

 

Mer information om varför åtgärdena skapat mycket större negativa effekter än positiva går att läsa på bland annat Great Barringtondeklarationen, där fler än 700.000 personer, varav minst 50.000 med medicinsk bakgrund har signerat ett krav på att avbryta negativa åtgärder.

VARFÖR TROR MÅNGA ATT COVID-19 ANVÄNDS SOM ETT VERKTYG FÖR KONTROLL?

Över hela världen ser vi ett tydligt mönster: Demokratiska rättigheter upplöses p.g.a. epidemi. Obligatorisk vaccinering införs för att arbeta, studera eller nyttja samhällstjänster. Opposition mot samhällsutvecklingen censureras från massmedia och Internet. Alternativa behandlingar för covid-19 förbjuds. Medelklassens tillgångar övergår till överklassen.

Många frågar sig om detta i själva verket är en global statskupp där FN, IMF, WEF, WHO och andra globala intressen tar makten. Kommer denna “pandemi” vara permanent? Är tiden av demokratiska rättigheter slut? Är vi på väg in i ett kontrollsystem? Är detta den slutgiltiga lösningen på “klimat” och “överbefolkningsproblemet”?

Vi har ett stort problem. Mycket större än det som orsakats av covid-19. Frihet är någonting som måste försvaras, annars förlorar vi den.

Vår demokrati har långsamt försvagats och vi måste skapa ett nytt system. Ett system som styrs av oss. Folket.

Tryckmaterial

Original för tryck i pdf-format: Folder a5 (bak fram). Klistermärke A7 (klister)

Detta tryckmaterial är skapat av individer från det decentraliserade oberoende nätverket UniteAwake Sweden som är uppbyggt runt fraktala cirklar.

Om UniteAwake

Vi agerar för allas grundläggande frihet och rättighet. Vi är öppna för alla och ämnar skapa en stämning där alla känner sig välkomna. I våran grupp återfinns människor från olika bakgrunder, etnicitet och politiska ideologier. Vårt motto är frihet, kärlek och medmänsklighet. Vår huvudfråga är att belysa problem runt restriktionerna som genomförs med pandemin.

Alla som agerar under vår banner skall följa vår målsättning och etos samt ha stöd från sin cirkel.