Pandemokrati?

Tack för att du vill veta vad som händer!

Vi går samman för att värna om demokrati. Över hela världen begås storskaliga brott mot mänskliga rättigheter. Många tar enorm skada på grund av dessa åtgärder. Extrem fattigdom har ökat till de dubbla bara under 2020. Företag går i konkurs och folk blir av med sina jobb. Människor som protesterar mot åtgärderna blir trakasserade av polis. Information blir censurerad på Internet och massmedia ger inte utrymme för debatt. Om detta fortgår så kan vi inte veta vart det slutar.

Skriv upp dig på listan och delta i detta viktiga arbete! Tillsammans skapar vi ett internationellt decentraliserat nätverk för frihet.

Mer information om varför åtgärdena skapat mycket större negativa effekter än positiva går att läsa på Great Barringtondeklarationen. som fler än 700.000 personer har signerat varav minst 50.000 med medicinsk bakgrund.

VARFÖR TROR MÅNGA ATT COVID-19 ANVÄNDS SOM ETT VERKTYG FÖR KONTROLL?

Över hela världen ser vi ett tydligt mönster: Demokratiska rättigheter upplöses p.g.a. epidemi. Obligatorisk vaccinering införs för att arbeta, studera eller nyttja samhällstjänster. Opposition mot samhällsutvecklingen censureras från massmedia och Internet. Alternativa behandlingar för covid-19 förbjuds. Medelklassens tillgångar övergår till överklassen.

Många frågar sig om detta i själva verket är en global statskupp där FN, IMF, WEF, WHO och andra globala intressen tar makten. Kommer denna “pandemi” vara permanent? Är tiden av demokratiska rättigheter slut? Är vi på väg in i ett kontrollsystem? Är detta den slutgiltiga lösningen på “klimat” och “överbefolkningsproblemet”?

Vi har ett stort problem. Mycket större än det som orsakats av covid-19. Frihet är någonting som måste försvaras, annars förlorar vi den.

Vår demokrati har långsamt försvagats och vi måste skapa ett nytt system. Ett system som styrs av oss. Folket.

Original för tryck i pdf-format: Folder a5 (bak fram). Klistermärke A7 (klister)

Detta tryckmaterial är skapat av individer från det decentraliserade oberoende nätverket UniteAwake Sweden som är uppbyggt runt fraktala cirklar.

Vi agerar för allas grundläggande frihet och rättighet. Vi är öppna för alla och ämnar skapa en stämning där alla känner sig välkomna. I våran grupp återfinns människor från olika bakgrunder, etnicitet och politiska ideologier. Vårt motto är frihet, kärlek och medmänsklighet. Vår huvudfråga är att belysa problem runt restriktionerna som genomförs med pandemin.

Alla som agerar under vår bannern skall följa vår målsättning och etos samt ha stöd från sin cirkel.